logotip MODI.png

TREBALLA AMB NOSALTRES

Les persones són les dipositàries del coneixement i l'experiència i constitueixen el principal actiu de la nostra organització. Comptem amb professionals especialitzats i altament qualificats, la qual cosa ens dóna la possibilitat d'estar al dia en innovació tecnològica i oferir als nostres clients solucions integrals.​


Busquem persones responsables i compromeses, amb talent i ganes de treballar. Si estàs interessat a formar part del nostre equip, pots enviar-nos el teu currículum a través de la secció de autocandidatura o inscriure't a les nostres ofertes.

Tècnic de PRL

FUNCIONS:​

 • Revisió de documentació de PRL de les diferents empreses col·laboradores.

 • Realització de visites a les obres d'instal·lacions.

 • Recopilació d'informació per a la realització d'informes.

 • Supervisió i control de l'aplicació del Pla de Seguretat i Salut.

 • Supervisió de la qualitat de les obres.

 • Gestionar i organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'art. 24 de la LPRL.

REQUISITS:​

 • Estudis superiors en Prevenció de Riscos Laborals (imprescindible).

 • Experiència mínima de 2 anys com a tècnic de PRL. Es valorarà experiència en el sector de les telecomunicacions.

 • Usuari de Paquet Office.

 • Permís de conduir B (vehicle d'empresa)

 • Disponibilitat per a desplaçar-se per les províncies catalanes per a realitzar visites d'obra.

CONDICIONS LABORALS:​​

 • Horari laboral: jornada completa

Enginyer d'Estudis . Montcada i Reixach (Barcelona)

FUNCIONS:​

 • Elaboració d'ofertes i pressupostos.

 • Realització d'estudis de viabilitat.

 • Redacció de memòries tècniques dels projectes.

 • Preparació i elaboració de tota la documentació tècnica necessària.

 • Seguiment de les ofertes.

 • Contacte amb clients i proveïdors.

REQUISITS:​

 • Nivell d'estudis: Enginyeria Tècnica Telecomunicacions o Industrial.

 • Experiència mínima d'1 any en departaments d'estudis en l'àrea telecomunicacions.

 • Informàtica: Usuari de Paquet Office.

 • Competències: dots comunicatius, alta capacitat de negociació, capacitat analítica i estratègica.

 • Permís de conduir B i es valorarà vehicle propi.

CONDICIONS LABORALS:​​

 • Horari laboral: jornada completa

Gestor de projectes Sistemes i xarxes (Barcelona)

FUNCIONS:​

 • Garantir la qualitat en les instal·lacions.

 • Responsabilitzar-se del control econòmic i la planificació dels projectes.

 • Relació amb el client. Generació de negoci associat a la gestió del projecte.

 • Realització de tasques d'estudi, anàlisi i disseny de sistemes de IoT, xarxes i seguretat.

 • Organitzar, gestionar i planificar els mitjans materials, personal propi i subcontractat per a l'execució del projecte.

 • Analitzar els resultats, desviacions i possibles incidències optimitzant els recursos.

 • Reunir-se periòdicament amb el personal i responsables de les empreses col·laboradores.

 • Presentar informes i gestionar/verificar les certificacions i les factures.

 • Gestionar i elaborar la documentació per al lliurament final dels projectes.

 • Elaborar pressupostos.

 • Implementar i garantir els mitjans per a la seguretat en el treball en l'obra, assegurant el compliment de la legislació vigent i dels procediments pertinents.

REQUISITS MÍNIMS:​

 • Nivell d'estudis: Grau universitari en Enginyeria de Telecomunicacions/ Electrònica/ Industrial o similar.

 • Capacitat de lideratge d'equips, proveïdors i contractistes.

 • Capacitat d'interlocució amb client.

 • Capacitat de gestió de requeriments de projectes.

 • 3 anys d'experiència en projectes de sistemes de IoT, sensoriTzació, seguretat, xarxes, etc.

 • Mobilitat geogràfica.

 • Vehicle propi.

REQUISITS DESITJATS:​

 • Coneixements tècnics en sistemes (IoT, PLC’s, PSIM/VMS, CCTV, CCAA,..,)

 • Coneixement d'instal·lacions de xarxes (LAN, WAN, WIFI,…).

 • Coneixement en serveis auxiliars (electricitat, climatització, …).

 • Coneixements de plataformes d'Integració de seguretat i sistemes.

 • Orientació a resultats i a client.

CONDICIONS LABORALS:​​

 • Horari laboral: jornada completa

Tècnic Instal·lador amb/sense experiència (Montcada i Reixac - Barcelona)

FUNCIONS:​

 • Instal·lació de telecomunicacions.

 • Revisió d'instal·lacions.

 • Detecció i correcció d'avaries.

 • Verificació i posada en marxa del servei.​

REQUISITS:​

 • Formació F.P. Instal·lació de telecomunicacions, electrònica o formació afí.

 • Coneixements en instal·lacions i muntatges.

 • Ofimàtica a nivell d'usuari.

 • Permís de conduir.

 • Aptituds: organitzat/ordenat i responsable.

CONDICIONS LABORALS:​

 • Contracte temporal

 • Formació a càrrec de l'empresa.

 • Horari laboral: jornada completa

Encarregat d'obra (Barcelona)

FUNCIONS:​

 • Supervisar les instal·lacions a nivell de qualitat i compliment de la normativa de PRL.

 • Col·laborar en la gestió dels recursos materials i el personal de les obres.

 • Fer el control i el seguiment econòmic de les obres.

 • Acompanyar al responsable del projecte a les reunions que es convoquin.

 • Col·laborar en el compliment dels terminis marcats per a la finalització dels treballs.

 • Suport en les certificacions dels projectes.

 • Analitzar els resultats, desviacions i incidències que es produeixin.

REQUISITS MÍNIMS:​

 • Nivell d'Estudis: FPII (branca telecomunicacions, electricitat/electrònica o similar)

 • Experiència mínima d'1 any gestionant obres d'instal·lacions (es valorarà experiència en el sector de les telecomunicacions).

 • Domini a nivell usuari del Paquet Office.

 • Mobilitat geogràfica per a realitzar visites a obra: 70% treball de control i seguiment en l'oficina i 30% visites a obra.

 • Permís de conduir.

CONDICIONS LABORALS:​​

 • Horari laboral: jornada completa

Autocandidatura

Si estàs interessat en treballar amb nosaltres, pots enviar el teu CV a el nostre departament de recursos humans a través del formulari de autocandidatura.

logotip MODI.png

C/ Narcis Monturiol, 2 Nau 15

08110 Montcada i Reixac Barcelona