top of page
logotip MODI.png

TREBALLA AMB NOSALTRES

Les persones són les dipositàries del coneixement i l'experiència i constitueixen el principal actiu de la nostra organització. Comptem amb professionals especialitzats i altament qualificats, la qual cosa ens dóna la possibilitat d'estar al dia en innovació tecnològica i oferir als nostres clients solucions integrals.​


Busquem persones responsables i compromeses, amb talent i ganes de treballar. Si estàs interessat a formar part del nostre equip, pots enviar-nos el teu currículum a través de la secció de autocandidatura o inscriure't a les nostres ofertes.

Enginyer d'Estudis (Ribarroja del Turia - Valencia)

FUNCIONS:​

 • Elaboració d'ofertes i pressupostos.

 • Realització d'estudis de viabilitat.

 • Redacció de memòries tècniques dels projectes.

 • Preparació i elaboració de tota la documentació tècnica necessària.

 • Seguiment de les ofertes.

 • Contacte amb clients i proveïdors.

REQUISITS ​

 • Nivell d'estudis: Enginyeria Tècnica Telecomunicacions o Industrial.

 • Experiència valorable en departaments d'estudis en l'àrea telecomunicacions.

 • Informàtica: Usuari de Paquet Office.

 • Competències: dots comunicatius, alta capacitat de negociació, capacitat analítica i estratègica.

 • Permís de conduir B i es valorarà vehicle propi.

CONDICIONS LABORALS:​​

 • Horari laboral: jornada completa

Gestor de projectes de Telecomunicacions  (Montcada i Reixac- Barcelona)

FUNCIONS:​

 • Funció principal: Donar suport al departament en la gestió de projectes de fibra òptica.

 • Realitzar replantejos i visites d'obra.

 • Generar i gestionar la documentació que requereixi el projecte.

 • Fer la gestió de permisos i llicències i el seguiment del seu estat.

 • Gestionar els recursos necessaris per a la correcta execució del projecte.

 • Responsabilitzar-se en el compliment de terminis segons la planificació del projecte.

 • Establir contacte amb el client per a fer seguiment del projecte i resoldre possibles dubtes i/o incidències.

REQUISITS ​

 • Nivell d'estudis: Grau universitari en Enginyeria de Telecomunicacions o similar.

 • Es valorarà experiència en el sector de les telecomunicacions; concretament en fibra òptica.

 •  Domini a nivell usuari d'Office (sobretot Excel).

 • Disponibilitat per a desplaçar-se a les obres a nivell autonòmic.

 • Vehicle propi.

CONDICIONS LABORALS:​​

 • Horari laboral: jornada completa

Responsable Tècnic en Sistemes i Xarxes (Montcada i Reixac)

FUNCIONS:​

 • Automatització i control mitjançant programari a mesura i dispositius IoT.

 • Desenvolupament i gestió de projectes basats en tecnologies intel·ligents, tenint en compte el control econòmic, de recursos i de terminis.

 • Analitzar els dispositius IoT i valorar el seu funcionament i possibles millores.

 • Programació i configuració de dispositius IoT per a l'obtenció i explotació de les dades.

 • Disseny, desplegament i operació de les xarxes necessàries per a la interconnexió dels dispositius. (xarxes, cloud computing).

 • Realització de tasques d'estudi, anàlisi i disseny de sistemes de IoT, xarxes i seguretat (polítiques i accions).

 • Garantir la qualitat dels desenvolupaments i les instal·lacions sobre la base de proves i anàlisis de la viabilitat de les solucions proposades.

 • Coordinar el personal i les empreses col·laboradores per al desenvolupament de solucions tecnològiques.

 • Gestionar i elaborar la documentació tècnica resultat dels projectes i desenvolupaments.

 • Analitzar els resultats, desviacions i possibles incidències per a la valoració de funcionament i possibles millores.

 • Recerca i familiarització amb les tendències tecnològiques. (machine learning, analítica predictiva, …).

 • Proposar nous mercats a partir de les dades recollides pels dispositius IoT

REQUISITS ​MÍNIMS

 • Nivell d'estudis: Grau universitari en Enginyeria Electrònica Industrial, Telecomunicació o similar.

 • Capacitat de lideratge d'equips, proveïdors i empreses col·laboradores per a l'execució de projectes tecnològics empresarials.

 • Capacitat d'identificació de les necessitats dels clients i assessorament en les possibles oportunitats de desenvolupar nous projectes de valor afegit.

 • 3 anys d'experiència en desenvolupament de sistemes amb IoT, sistemes electrònics i informàtics (seguretat, xarxes, etc.)

 • Coneixement en aplicacions comercials, industrials i en infraestructures de IoT.

 • Mobilitat geogràfica. Vehicle propi.

 

REQUISITS ​DESITJATS

 • Coneixement de tecnologies i tendències dels sistemes de IoT/Smart.

 • Coneixements de programació de programari d'automatització d'aplicacions i frameworks.

 • Coneixement de plataformes d'integració sistemes i aplicacions de programari com a servei.

 • Coneixements en comunicacions i dispositius.

 • Coneixements de privacitat i seguretat informàtica.

 • Coneixement en instal·lacions d'automatització i de xarxes.

 • Coneixement en serveis auxiliars i esquemes de quadres elèctrics.

 • Orientació a resultats i a client.

 • Domini de l'anglès

CONDICIONS LABORALS:​​

 • Horari laboral: jornada completa

Tècnic Instal·lador amb/sense experiència (Montcada i Reixac - Barcelona)

FUNCIONS:​

 • Instal·lació de telecomunicacions.

 • Revisió d'instal·lacions.

 • Detecció i correcció d'avaries.

 • Verificació i posada en marxa del servei.​

REQUISITS:​

 • Formació F.P. Instal·lació de telecomunicacions, electrònica o formació afí.

 • Coneixements en instal·lacions i muntatges.

 • Ofimàtica a nivell d'usuari.

 • Permís de conduir.

 • Aptituds: organitzat/ordenat i responsable.

CONDICIONS LABORALS:​

 • Contracte temporal

 • Formació a càrrec de l'empresa.

 • Horari laboral: jornada completa

Tècnic Instal·lador (Energies Renovables) (Montcada i Reixac- Barcelona)

FUNCIONS:​

 • Instal·lació d'energies renovables.

 • Revisió d'instal·lacions.

 • Detecció i correcció d'avaries.

 • Verificació i posada en marxa del servei.

 • Muntatge i connexió de Plaques Fotovoltaiques en sector residencial i industrials.

 • Connexions elèctriques en quadres.

 • Tirada de cablejat elèctric.

 • Elaboració de documentació associada a les instal·lacions.

REQUISITS ​

 • Formació Cicle Formatiu de la branca: electricitat, electrònica o energies renovables.

 • Experiència mínima de 3 anys fent tasques d'instal·lacions fotovoltaiques, instal·lacions elèctriques,…

 • Ofimàtica a nivell usuari.

 • Permís de conduir.

 • Carnet d'instal·lador de baixa tensió.

 • Disponibilitat per a treballar per la zona.

CONDICIONS LABORALS:​​

 • Horari laboral: jornada completa

Autocandidatura

Si estàs interessat en treballar amb nosaltres, pots enviar el teu CV a el nostre departament de recursos humans a través del formulari de autocandidatura.

bottom of page