logotip MODI.png
  • Judith Coll

L’ús de la infraestructura elèctrica de BT per l'estesa de la xarxa de Fibra Òptica

Modi està desplegant xarxa de fibra òptica en nuclis de població de baixa densitat de població a través de la infraestructura elèctrica


El desenvolupament de les infraestructures d’alta capacitat és un repte essencial per a la Unió Europea. Això ha quedat palès a la Directiva 2014/61/UE, transposada a l’ordenament jurídic espanyol pel RD 330/2016 de 9 de setembre, relatiu a mesures per reduir el cost dels desplegament de les xarxes electròniques d’alta velocitat.


Aquest important Reial Decret regula, entre d’altres aspectes, l’accés per part dels operadors de telecomunicacions a les infraestructures físiques, com pals o conductes susceptibles de allotjar xarxes de fibra òptica.

En aquest context MODI ha desenvolupat, durant el darrers 12 mesos, projectes d’estesa de xarxes de fibra que actualment s’estan operant amb normalitat a diverses urbanitzacions de Catalunya. En concret ens referim a les urbanitzacions de Ca l’Alegre i Can Bosc del municipi del Vilanova del Vallés, Els Escuts al municipi gironí de Llagostera i Residencial Park al municipi de Maçanet de la Selva.

Aquests projectes, realitzats per a l’operadora Adamo Telecom Iberia, S.A.U., s’han desenvolupat sobre la infraestructura de pals de formigó de baixa tensió que normalment també suporta el servei d’enllumenat públic.

Aquest és un model en el que els corresponents Ajuntaments han facilitant les autoritzacions tècniques i administratives pertinents, possibilitant que els veïns d’aquestes urbanitzacions gaudeixin dels avantatges de la fibra òptica en igualtat de condicions que els dels nuclis urbans que ja la tenien anys abans.

Actualment MODI està duent a terme els tràmits pertinents amb la companyia elèctrica Edistribución Redes Digitales, S.L.U. per tal d’adherir les citades instal·lacions a les Condicions Generals d’Accés a la seva infraestructura, com pas previ per expandir el model a d’altres urbanitzacions de Catalunya, on les infraestructures de Telecomunicacions, regulades per la “Oferta de Acceso a Registros y Conductos” (MARCo) normalment no estan en bon estat pel desplegament de noves xarxes, però en canvi la infraestructura elèctrica està en molt millors condicions tècniques.

VICENTE IGLESIAS

Director d'operacions


41 vistas0 comentarios