logotip MODI.png

Política de qualitat i medi ambient

La direcció de MODI SL, empresa dedicada a la construcció de xarxes elèctriques i de telecomunicació, ha definit els següents principis, a fi de documentar el posicionament de la nostra empresa respecte a la qualitat i el medi ambient:

  • Satisfacció de les necessitats productives i empresarials dels nostres clients des de l'empresa, així com les relatives als requisits legals i reglamentaris.

  • Crear un entorn de treball agradable amb implicació de tot el personal fomentant l'adquisició de competències, sensibilització i motivació.

  • Promoure la participació interna mitjançant el treball en equip i l'aportació de suggeriments.

  • Obtenir la màxima satisfacció i motivació del client intern i extern.

  • Millora contínua del sistema de gestió de qualitat i medi ambient.

  • Establir uns objectius de qualitat i medi ambient coherents amb els propòsits de l'empresa.

  • Complir amb els requisits legals aplicables i altres requisits que MODI SL subscrigui.

  • Preservar la confidencialitat de la informació i dades dels nostres clients.

  • Assegurar el comportament ètic en les nostres actuacions.

  • Compromís amb la protecció del medi ambient i de prevenció de la contaminació i altres compromisos específics de caràcter mediambiental.

 


La Direcció de MODI SL és responsable de comunicar aquesta política a tots els nivells de l'empresa i de la seva contínua revisió perquè sempre s'adeqüi al propòsit de l'organització i ens ajudi en la consolidació de MODI SL com una empresa que afronta amb garanties el futur.