logotip MODI.png

Avís legal

Objecte Social. Enginyeria, construcció i manteniment d'obres d'infraestructura i les seves instal·lacions.

Identificació. En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del lloc web modisl.com.

  • Denominació: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SL

  • Domicili: c/ Berruguete 60-64, 08035, Barcelona

  • Telèfon: 93 599 22 62

  • Email: info@modisl.com

  • CIF: B62400262

  • Inscripció registral: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 33028,  Foli 91, Fulla B-220283, inscripció 5.

 

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta Web, inclosos els formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a MODI SL i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Asímismo totes les marques i noms comercials continguts en aquesta Web pertanyen a MODI SL, o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que ostenti la titularitat del signe distintiu i es troben de la mateixa manera protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de MODI SL.

 

L'accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d'aquests drets per part de MODI SL o els titulars dels drets sobre els signes distintius que es mostren en aquesta pàgina web, tret que s'estableixi expressament el contrari.

Condicions d'ús. L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a la disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.

 

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

 

MODI SL, no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d'aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l'accés a aquesta Web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

 

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.

 

MODI SL no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, encara que posarà els seus majors esforços per a evitar-los.

 

Enllaços a altres Webs. Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per MODI SL, per això, MODI SL no es fa responsable dels continguts d'aquests llocs web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

 

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre's a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-li i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

logotip MODI.png

C/ Narcis Monturiol, 2 Nau 15

08110 Montcada i Reixac Barcelona